FIV

Hem › Vi erbjuder

Vi erbjuder

Hälsosamtal

Ett hälsosamtal innebär ett samtal om levnadsvanorna mat och motion. Samtalet utgår från din situation i dag och vad du vill och kan göra för att skapa en god hälsa. Hälsosamtalet följs upp av ett eller flera uppföljningssamtal som du och hälsokonsulenten kommer överens om. 

Hälsosamtalen kan även följas upp utomhus som ett promenadsamtal eller digitalt och du kan få stöttande SMS från din hälsokonsulent mellan besöken.

Här är några exempel på vad du och hälsokonsulenten kan prata om:

I hälsosamtalet ingår ett konditionstest
Att göra ett konditionstest och få mått på sin kondition är en bra start till förändring, både för att skapa och höja motivationen. Eftersom värdet följs upp med ett nytt cykeltest efter några månader får du också ett ”kvitto” på hur din kondition har förbättrats. Under konditionstestet kan du bli svettig och andfådd men det är mindre ansträngande än ett maxtest. Under testet får du cykla cirka 6-8 minuter med en belastning som är an­passad efter dig. Under cykling­en följs din pulsutveckling med ett pulsband. Vid några tillfällen under cyklingen får du uppskatta din ansträngning med hjälp av en skala. När du cyklat klart beräknas din konditionsnivå.

Är du intresserad av att göra ett hälsosamtal med konditionstest hos oss? Kontakta din friskvårdscentral för tidsbokning. Om du har fått ett FaR från hälso- och sjukvården kontakta vi dig och bokar in en tid.

Kostnad för hälsosamtal med konditionstest: 100 kr. Uppföljande hälsosamtal: 100 kr. Hos oss gäller inte regionens högkostnadskort. Ett hälsosamtal tar cirka en timme.

Hälsokursen

En kurs för dig som vill ha stöd, kunskap och inspiration att komma igång med en förändring när det gäller dina matvanor och din motion.

Under kursen får du möjlighet att lära dig mer om sambanden mellan levnadsvanor och hälsa och tid för tankar och medvetenhet om hur du kan påverka din hälsa. Kursen startar med ett individuellt hälsosamtal som senare följs upp. Varje kurstillfälle pågår under 1,5-2 timmar och erbjuds åtta till tio personer i varje kursomgång. Hälsokonsulent från Friskvården i Värmland och personal från vårdcentralen leder Hälsokursen. Du kan anmäla dig via vårdcentralen eller direkt till Friskvården i Värmland. Hälsokursen är en samverkan mellan Friskvården i Värmland och din vårdcentral.
Kursen är kostnadsfri, 6 träffar.

Motionsgrupper

Varje år deltar över 3 500 personer i våra motionsgrupper runt om i hela länet!
Vår motionsverksamhet har en hög kvalitet genom att alla program är utarbetade av legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut som även utbildar och fortbildar våra motionsledare.

Kom igångmotion
Träning för dig som behöver komma igång på ett säkert och tryggt sätt. Vi bygger upp stabilitet, styrka och rörlighet i ett lugnt tempo.

Ryggmotion
Träning för dig som behöver ta extra hänsyn till ryggen. Här tränar vi allsidigt och bygger upp styrka, stabilitet och rörlighet med säkra övningar.

Hjärtmotion
Här tränar vi framförallt konditionen men även rörlighet och styrka. Hjärtmotionen passar alla som vill hålla hjärtat friskt och starkt. Passar även för de som har eller haft hjärt-kärlbesvär.

Stavmotion
För dig som gillar att gå och vill ha rejäl konditionsträning. När du går med stavar får du dessutom träning för axlar, rygg och nacke samtidigt som du minskar belastningen på höfter och knän.

Vattenmotion
Här får du en genomkörare av hela kroppen på ett effektivt, skonsamt och skönt sätt. Vi tränar allsidigt med både kondition, styrka och rörlighet.

Cirkelmotion
För dig som vill komma i gång med styrketräning. Vi tränar allsidigt och funktionellt med enklare redskap vid olika stationer.

Utemotion
Vi tränar allsidigt med styrka, kondition, stabilitet och rörlighet utomhus. Ibland använder vi både enkla redskap och naturen i vår träning.

Terminskostnad och anmälan
En aktivitet i veckan: 600 kr per termin, två aktiviteter i veckan: 750 kr per termin, tre eller flera aktiviteter i veckan: 900 kr per termin. Badavgift kan tillkomma för vattenmotionen. För dig som har fått ett FaR och har varit på ett hälsosamtal kostar första terminen 350 kr för en eller flera aktiviteter. Till de flesta av våra motionsgrupper har vi löpande intag under hela terminen. Läs mer på din friskvårdscentrals hemsida och se aktuellt motionsschema för terminen.


Våra digitala motionspass!

Så här fungerar det:
Motionspassen är förinspelade och finns på webbplatsen Vimeo. När du har anmält dig får post en länk motionspasset på Vimeo. Du kan alltså motionera var och när du vill – när det passar dig bäst! Du får även möjlighet till återkoppling från hälsokonsulenterna via e-post vid tre valfria tillfällen. Passen är kostnadsfria. Varmt välkommen med din anmälan! E-post: info@friskvarden.org

Ryggmotion
Träning för dig som behöver ta extra hänsyn till ryggen. Här tränar du allsidigt och bygger upp styrka, stabilitet och rörlighet med säkra övningar. Motionsprogrammet är utarbetat av legitimerad sjukgymnast. Våra hälsokonsulenter Agnes, Frida och Daniel leder dig genom passen och visar både mindre och mer belastande rörelser så du kan delta efter din egen förmåga. Passet är 52 minuter och vi rekommenderar dig att ha tillgång till ett liggunderlag/träningsmatta.

Kom igångmotion

Träning för dig som behöver komma igång på ett säkert och tryggt sätt. Du bygger upp stabilitet, styrka och rörlighet i ett lugnt tempo. Motionsprogrammet är utarbetat av legitimerad sjukgymnast. Vår hälsokonsulent Anna leder dig genom Kom i gångmotionen. Pass är 33 minuter och du arbetar bara stående.

Hjärtmotion

Här tränar vi framförallt konditionen men även rörlighet, balans och styrka. Hjärtmotionen passar alla som vill hålla hjärtat friskt och starkt. Passar även för de som har eller haft hjärt-kärlbesvär. Motionsprogrammet är utarbetat av vår sjukgymnast Ulrika som också leder dig igenom passet. Passet är 32 minuter långt och du arbetar enbart i stående.

Cirkelmotion

För dig som vill komma i gång med extra fokus på styrketräning. Vi tränar allsidigt och funktionellt med enklare övningar både med och utan gummiband/miniband. Motionsprogrammet är utarbetat av vår sjukgymnast Ulrika som också leder dig genom passet. Passet är 34 minuter långt och vi rekommenderar dig att ha tillgång till liggunderlag/träningsmatta och gummiband.