FIV

Hem › Om Friskvården i Värmland

Om Friskvården i Värmland

Friskvården i Värmland har jobbat med friskvård sedan 60-talet och har lång erfarenhet att vara en del i en persons förändringsarbete när det gäller levnadsvanorna mat och motion.

Vår vision är: Vi möter dig där du är. Vilket för oss innebär att vi finns nära, vi har friskvårdscentraler i hela länet. Visionen betyder också att vi möter varje person utifrån deras motivation, steg i förändringen, förutsättningar och deras vardag.

Våra hälsokonsulenter erbjuder hälsosamtal, konditionstest, hälsokurser och motionsverksamhet i grupp. Det här utbudet finns på alla våra friskvårdscentraler i länets alla kommuner. Vår motionsverksamhet har en hög kvalitet genom att alla program är utarbetade av legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut som även utbildar och fortbildar våra motionsledare.

Vi arbetar också med folkhälsofrågor på olika sätt genom att vara en samverkanspart i kommunernas folkhälsoarbete. I dialog med varje kommun kommer vi överens om hur och vad vi kan bidra med och hur vi samverkar på bästa sätt.

För att garantera att vi jobbar på allra bästa sätt, utifrån en vetenskaplig grund håller vår sjukgymnast, dietist och psykolog alla medarbetare uppdaterade på aktuellt kunskapsläge kring våra kompetensområden.

All vår personal som arbetar med hälsosamtal och hälsokurser har en grundutbildning, regelbunden handledning och fortbildning inom Motiverande samtal (MI). En samtalsmetod som stämmer väl överens med vår vision. Mer om Motiverande samtalsteknik.

Sedan 2005 har vi uppdrag från Region Värmland att vara mottagare av Fysisk aktivitet på Recept (FaR).

Från start till nu – ”our story”!
Vill du läsa mer om hur Friskvården i Värmland en gång startade och hur vår organisation har utvecklats? Läs här!

Om vår organisation
Som organisationsform är vi en ideell förening och får bidrag till vår verksamhet från Region Värmland och Värmlands alla 16 kommuner.

Inom Friskvården i Värmland finns 18 helårstjänster och cirka 100 timanställda motionsledare.

Vår styrelse består av representanter från Region Värmland och Värmlands Idrottsförbund samt en valbar plats. Aktuella styrelserepresentanter.

Om GDPR – Friskvården i Värmland hanterar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordning (GDPR) och den svenska kompletterande lagen för dataskydd, mer information här