FIV

Hem › Om Friskvården i Värmland

Om Friskvården i Värmland

Vår vision: Ett friskare Värmland!
Friskvården i Värmland har jobbat med friskvård sedan 60-talet och har lång erfarenhet att vara en del i en persons förändringsarbete när det gäller levnadsvanorna mat och motion. Det praktiska friskvårdsarbetet utförs av hälsokonsulenter på våra friskvårdscentraler runt om i Värmland. Vill du ta del av vårt utbud kontaktar du närmaste friskvårdscentral. Har du fått ett FaR från hälso- och sjukvården kontaktar vi dig.

Verksamhetsidé
– Friskvården i Värmland arbetar på uppdrag av Region Värmland och länets kommuner.
– Friskvården i Värmland ska främja värmlänningarnas hälsa genom att stödja motivationen till ökad fysisk aktivitet och goda matvanor.
– Friskvården i Värmland vänder sig framför allt till de personer som behöver extra stöd för att förändra sina levnadsvanor.

Kärnvärdena, verksamhetsidé och vårt uppdrag formar vår verksamhet
Våra hälsokonsulenter har en grundutbildning, regelbunden handledning och fortbildning inom Motiverande samtal (MI). En samtalsmetod och förhållningssätt som grundlägger ett fint bemötande och delaktighet. Mer om Motiverande samtal.

För att garantera att vi jobbar på allra bästa sätt, utifrån en vetenskaplig grund håller vår sjukgymnast, dietist och psykolog alla medarbetare uppdaterade på aktuellt kunskapsläge kring våra kompetensområden.

Vi arbetar också med folkhälsofrågor på olika sätt genom att vara en samverkanspart i kommunernas folkhälsoarbete. I dialog med varje kommun kommer vi överens om hur och vad vi kan bidra med och hur vi samverkar på bästa sätt.

Med Region Värmland har vi ett samverkansavtal som består av ett övergripande avtal som beskriver och reglerar samverkan och vårt uppdrag och åtagande. Sedan 2005 har vi uppdrag från Region Värmland att vara mottagare av Fysisk aktivitet på Recept (FaR).
Om vårt uppdrag på 1177.se


Vi bidrar till ett friskare Värmland!
En stor andel av de som kommer till oss har en låg till mycket låg kondition. Vid hälsosamtalet, som alltid utgår från personens förutsättningar, motivation och intresse, finner vi tillsammans sätt att komma i gång och förbättra konditionen. Vid våra uppföljningar kan vi se att en mycket stor andel av personerna har förbättrat sin kondition (86 procent har ökat sitt testvärde) vilket forskningen visar kan ge stora hälsoeffekter eftersom kondition är en av de enskilt starkaste faktorerna för minskad sjukdomsrisk, god hälsa och långt liv.

Personerna som kommer till oss upplever och graderar sin hälsa högre vid sina uppföljande samtal. När det gäller fysisk aktivitet uppger personerna en betydligt ökad aktivitetsnivå vid uppföljningen. Av de som deltar i våra motionspass uppger 90 procent att deras hälsa har blivit bättre.

Motionsverksamhet och våra hälsosamtal får fina omdömen
Deltagare i motionsgrupperna anger många olika anledningar till att vara med: ha kul, gemenskapen, hålla sig i form, öka rörligheten och konditionen, hålla i gång en skadad kropp, förbättring av sjukdom, starkare till både kropp och själ, må gott. De ger också mycket höga betyg för bland annat motionspassen och bemötandet: 9,2 och 9,6 (betygsskala 0–10). Här kan du läsa mer om den senaste kvalitetsmätningen för motionsverksamheten.

Personer som genomför hälsosamtal hos oss ger samtalen, hälsokonsulenterna och tillhörande viktiga faktorer fina omdömen, dessa finns sammanställda i diagrammet nedan.


Om vår organisation
Som organisationsform är vi en ideell förening och får bidrag till vår verksamhet från Region Värmland och från 15 kommuner i Värmland. Vår styrelse består av representanter från Region Värmland och Värmlands Idrottsförbund samt en valbar plats. Aktuella styrelserepresentanter.


Sålda tjänster – insatser för hälsa och välbefinnande
Friskvården i Värmland kan genom sin kompetens, erfarenhet och entusiasm vara ett stöd och en resurs i friskvårdsarbetet inom ett företag, organisation, förening och kommun. Våra insatser skapar förutsättningar för god och jämlik hälsa och välbefinnande på individ-, grupp- samt organisationsnivå. De hälsofrämjande insatser vi erbjuder och utför utgår från ett evidensbaserat arbetssätt inom våra kompetensområden mat, motion och motivation.

Vi planerar och utformar våra uppdrag tillsammans med uppdragsgivaren utifrån behov och önskemål, liksom hur utvärdering och uppföljning ska ske efter slutförd insats. Vi bokar gärna in ett möte för mer information om vårt utbud, upplägg av uppdrag samt kostnadsförslag.

Vi erbjuder
Hälsosamtal och konditionstest
Hälsokurs
Motionsverksamhet
Digitala tjänster
Föreläsningar
Uppdragsutbildningar
Samordning av friskvårdssatsningar
Konsult- och projektuppdrag

För mer information och kontakt gällande sålda tjänster, verksamhetschef: per.hjalmarsson@ihvarmland.se


Från start till nu – “our story”!
Vill du läsa mer om hur Friskvården i Värmland en gång startade och hur vår organisation har utvecklats? Läs här!


Om GDPR

Friskvården i Värmland hanterar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordning (GDPR) och den svenska kompletterande lagen för dataskydd, mer information här.