FIV

Hem › Om Friskvården i Värmland

Om Friskvården i Värmland

Vår vision: Ett friskare Värmland!

Friskvården i Värmland har jobbat med friskvård sedan 60-talet och har lång erfarenhet att vara en del i en persons förändringsarbete när det gäller levnadsvanorna mat och motion. Våra tre kärnvärden beskriver oss och vår verksamhet i vårt viktiga arbete för ett friskare Värmland.

Våra kärnvärden
Bemötande
Vi möter dig där du är. Med ett empatiskt bemötande och delaktighet skapar vi tillitsfulla möten och samtal, en viktig grund för att starta en förändring.

Kompetens
Vår verksamhet och utbud vilar på evidens, kunskap och erfarenhet – en styrka och kvalitet som skapar trovärdighet. Vi är nyfikna och ser möjligheter till utveckling och innovativa idéer som driver vår verksamhet framåt.

Tillsammans
Som en öppen och positiv organisation har vi en stor vilja att arbeta i samverkan. Tillsammans gör vi skillnad och bidrar till ökad folkhälsa i Värmland.

Verksamheten och vårt utbud
Våra hälsokonsulenter erbjuder hälsosamtal med konditionstest, hälsokurser och kvalitetssäkrad motionsverksamhet i grupp. Det här utbudet finns på alla våra friskvårdscentraler i länets alla kommuner. Vår motionsverksamhet har en hög kvalitet genom att alla program är utarbetade av legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut som även utbildar och fortbildar våra motionsledare.

Vi arbetar också med folkhälsofrågor på olika sätt genom att vara en samverkanspart i kommunernas folkhälsoarbete. I dialog med varje kommun kommer vi överens om hur och vad vi kan bidra med och hur vi samverkar på bästa sätt.

För att garantera att vi jobbar på allra bästa sätt, utifrån en vetenskaplig grund håller vår sjukgymnast, dietist och psykolog alla medarbetare uppdaterade på aktuellt kunskapsläge kring våra kompetensområden.

Våra hälsokonsulenter/hälsovägledare som arbetar med hälsosamtal och hälsokurser har en grundutbildning, regelbunden handledning och fortbildning inom Motiverande samtal (MI). En samtalsmetod som stämmer väl överens med våra kärnvärden. Mer om Motiverande samtal.

Sedan 2005 har vi uppdrag från Region Värmland att vara mottagare av Fysisk aktivitet på Recept (FaR).
Om vårt uppdrag på 1177.se

Om vår organisation
Som organisationsform är vi en ideell förening och får bidrag till vår verksamhet från Region Värmland och från 15 kommuner i Värmland.

Vår styrelse består av representanter från Region Värmland och Värmlands Idrottsförbund samt en valbar plats. Aktuella styrelserepresentanter.


Från start till nu – ”our story”!
Vill du läsa mer om hur Friskvården i Värmland en gång startade och hur vår organisation har utvecklats? Läs här!

Om GDPR – Friskvården i Värmland hanterar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordning (GDPR) och den svenska kompletterande lagen för dataskydd, mer information här