FIV

Hem › GDPR Dataskyddsförordningen

GDPR Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation) är till för att skydda människors personliga integritet när personuppgifter samlas in, registreras, lagras eller bearbetas. I Sverige har vi också en kompletterande lag för dataskydd (SFS 2018:218) som förtydligar under vilka förutsättningar personuppgifter får behandlas med stöd av dataskyddsförordningen. Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person.

Friskvården i Värmland behöver spara och behandla personuppgifter om dig, som namn, adress, personnummer (för dig som deltar i vår motionsverksamhet, hälsokurser och vid hälsosamtal), de uppgifter som finns med på ordinationen av fysisk aktivitet (FaR), samt de uppgifter och data som framkommer i hälsosamtalet. Syftet med en sådan behandling är för att kunna administrera vårt arbete, följa och ge stöd vid levandsvaneförändring, ta fram statistik på gruppnivå (avidentifierad) samt ge möjlighet till kvalitetsmätning via utskick av enkät. Vi har fått dina uppgifter från den person som har skrivit ett FaR till oss samt de uppgifter som du delger oss vid hälsosamtalet. De personuppgifter vi behandlar om dig delas också med den person som skrivit ditt FaR, detta via ett ordinationssvar.

Några av dina personuppgifter (namn, personnummer, adress) delas/lämnas även till SISU Idrottsutbildarna, för föreningsstöd till oss. Detta gäller för dig som deltar i vår motionsverksamhet och hälsokurs.

Dina uppgifter kommer att sparas i två år efter den senaste kontakten hos oss eller längre om det finns laglig grund, exempelvis för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden i avtal eller för statistik eller kvalitetsmätningar.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, få felaktiga uppgifter rättade, få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga.

Personuppgiftsansvarig hos Friskvården i Värmland är verksamhetschef Per Hjalmarsson.
Adress: Box 10, 651 02 Karlstad. Telefon: 010-476 47 43, e-post: per.hjalmarsson@ihvarmland.se

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna in klagomål till IMY, Integritetsskyddsmyndigheten, www.imy.se