FIV

Hem › Konditionstest!

Konditionstest!

Att göra ett konditionstest och få mått på sin kondition är en bra start till förändring, både för att skapa och höja motivationen. När cykeltestet följs upp kan du se hur din kondition har utvecklats.

Så här går det till:
Under testet får du cykla cirka 6–8 minuter med en belastning som är anpassad efter dig, med en ansträngning av ungefär hälften av din maxkapacitet. Under testet följs din pulsutveckling med ett pulsband. När testet är klart beräknas din konditionsnivå. Tillsammans samtalar vi om dina resultat utifrån ett hälsoperspektiv.

Några saker att tänka på:
– Avstå från att äta en större måltid de närmaste tre timmarna.
– Undvik kaffe/te/energidryck och nikotin de närmaste två timmarna.
– Undvik kraftig ansträngning det senaste dygnet.
– Rådgör med hälsokonsulenten om du är förkyld eller har en pågående infektion.
– Berätta om du använder några läkemedel.
– Under konditionstestet kan du bli varm och andfådd, ha gärna lättare klädsel.


Kostnad:
Hälsosamtal med konditionstest 100 kr, uppföljande besök 100 kr. För mer information och bokning – kontakta din hälsokonsulent


Extraläsning!

2017 gjorde Sofia Johansson en intressant c-uppsats “Konditionstest för beteendeförändring: En studie om vilken betydelse konditionstestet hos Friskvården i Värmland kan ha för beteendeförändring”. Från sammanfattningen:

“Resultatet visade att några av intervjupersonerna ville genomföra konditionstestet för att få en aktuell bild av sin konditionsnivå. Andra menade att de genomförde testet av hälsoskäl. Det vill säga, för att få en bild av sin kondition och sätta den i perspektiv till deras hälsa. Resultatet visade också att samtliga intervjupersoner fann konditionstestet motiverande i sin beteendeförändring, men på olika sätt och i olika hög grad. Intervjupersonerna uppskattade att de via testet kunde få en tydlig bild av sin kondition. De menade att det gjorde det enklare att också se vilken utveckling som skett i takt med att de ändrade sina levnadsvanor. Några av intervjupersonerna menade också att de fann det motiverande att sträva efter att förbättra sitt testvärde till varje testtillfälle. Samtliga intervjupersoner ansåg dock att konditionstestet troligtvis inte påverkat deras motivation i lika hög grad om det inte genomfördes i samverkan med hälsosamtal. Detta för att de fyllde olika funktioner och kompletterade varandra. Konditionstestet upplevs av intervjupersonerna som ett nödvändigt komplement till hälsosamtal för att på bästa sätt motivera dem till att göra en beteendeförändring.”

Här kan du läsa hela uppsatsen!