FIV

Hem › Säffle

Säffle

Vill du vara motionsledare hos oss?

Just nu söker vi motionsledare till vår friskvårdscentral här i Säffle!
Våra motionsledare är viktiga för vår verksamhet och gör att vi kan erbjuda olika typer av motionsverksamhet. Nya motionsledare får en grundläggande utbildning hos oss som är utformad av vår sjukgymnast, dietist och psykolog. Grundutbildningen innehåller följande moment:

– fysiologi
– träningslära i teori och praktik
– praktiskt ledarskap
– mat och hälsa
– motivationsarbete i teorin och praktiken

Under utbildningen får motionsledaren också information om Friskvården i Värmlands organisation, verksamhetsidé, mål och visioner för att alla ska känna sig delaktiga och jobba i samma riktning. Under utbildningen medverkar och föreläser vår friskvårdschef, dietist, psykolog och sjukgymnast.

Som motionsledare får man kontinuerlig fortbildning i samband med att nya motionsprogram tas fram. Vid varje “terminsslut” brukar även hälsokonsulenten anordna en ledaravslutning, vilket ger motionsledaren tillfälle att träffa sina kollegor.

Våra motionsledare arvoderas, aktuell information kring detta kan man få genom att kontakta friskvårdscentralen. Som extra bonus får motionsledare kondition och styrka för egen del och givetvis spännande möten med människor som vill förändra sina levnadsvanor.

Är du intresserad och vill veta mer? Hör av dig till Säffles Hälsokonsulent!

Kontakt

Hälsokonsulent
Anneli Johansson
telefon: 0533-68 16 68
SMS: 070-294 35 14
anneli.johansson@saffle.se


Öppettider 8.00-16.00
Lunch 12.00-13.00
Jag kan under våra tider, vara upptagen eller ute på annan verksamhet. Ta då kontakt via telefon eller mail.

Adress
Säffle hälsocenter, plan 5
Sundsgatan 1 B
661 40 Säffle

› Motionsgrupper

Välkommen till vår friskvårdscentral. Till oss kan du komma när du vill få stöd att förändra dina mat och motionsvanor. Du kan själv ta kontakt med hälsokonsulenten eller få en kallelse när du ordinerats fysisk aktivitet (FaR). Du kan också anmäla dig till våra motionsgrupper.

Nu är terminen avslutad.
Tack alla motionsdeltagare och besökare för den gångna terminen. 
Välkommen åter att anmäla dig till höstens motionsgrupper när vi  startar vecka 36.
Jag finns på plats den 12 augusti efter semester. Trevlig sommar !

Hälsosamtal

Samtalet utgår från din situation idag och vad du vill och kan göra för att förändra och skapa en god hälsa. I hälsosamtalet ingår ett konditionstest. i dessa tider finns olika alternativ för ditt hälsosamtal hos oss. Hälsosamtalet kan ske på friskvårdscentralen, digitalt via Teams, telefon eller promenadsamtal.
Kostnad: 100 kr.

Konditionstest

Du kan även komma till din friskvårdscentral för enbart ett konditionstest.
Kostnad: 300 kr.

Hälsokurs

Är en gruppverksamhet för dig som behöver stöd, kunskap och inspiration att komma igång med en förändring. En förändring som gäller dina matvanor och din motion.
Kursen är kostnadsfri.

Motionsverksamhet

Anmälan till motionsgrupperna sker till Säffle friskvårdscentral (se kontaktuppgifter till höger)

Motionsgrupperna startar upp v. 36

 

Se schema för höstens motionsgrupper 2024 under fliken Motionsgrupper.

Kostnad per termin:
En motionsaktivitet i veckan kostar 600 kr
Två motionsaktiviteter i veckan kostar 750 kr
Tre (eller fler) motionsaktiviteter i veckan kostar 900 kr
Har du fått en ordination på fysisk aktivitet, FaR, och har gjort ett hälsosamtal hos oss på friskvårdscentralen betalar du 350 kr i deltagaravgift den första terminen sedan ordinarie avgift.

Vid vattenmotion, antingen i djupdel eller multibassäng, gäller samma priser som ovan (även i kombination med andra motionsgrupper). Dock tillkommer en badavgift på 200 kr/termin till varje vattenmotionsgrupp.

Vi erbjuder även digitala motionsgrupper och digitala promenader, mer information hittar du här!