FIV

HemMat, motion och motivation! › Om Motivation

Om Motivation

Hitta din egen drivkraft!
Din motivation handlar om de inre och yttre faktorer som gör att du agerar på olika sätt. Motivation påverkar även vilken inställning du har till att göra olika förändringar. Det kan handla om hur du äter eller hur du rör på dig i vardagen. Motivation är en färskvara, och går att påverka. Det betyder att din motivation kan gå upp och ner beroende på olika saker.

Vad är viktigt för dig?
Att motivera sig handlar om vad som är viktigt i livet. Det kan handla om att du har en önskan om att få bättre ork. Du kanske vill lära dig mer om hur du kan laga god mat som är bra för din kropp. Du kan ha drabbats av någon sjukdom eller ohälsa som gör att du har skäl att ändra något i din livsstil som fysisk aktivitet, vad och hur du äter. Du kan uppleva behov av att motionera för att du ofta känner dig trött eller hitta någon aktivitet som passar just dig.

Utgå från vad du kan och har förmåga att göra
Att utgå från sin motivation handlar om att göra det som är möjligt. När du ska förändra ditt beteende att äta eller att motionera kan du utgå från tidigare erfarenheter och förutsättningar idag. Utgå från det som fungerar och lägg till det som du kan tänka dig är möjligt att genomföra. Det kan handla t ex om att ändra något i dina frukostvanor genom att byta ut något i den måltiden som är mer hälsosamt eller att byta om inför den där promenaden som du ändå brukar ta och höja tempot.

Välj vad du tänker och fokuserar på
Att peppa sig själv för att förstärka beteendeförändringar handlar om att fokusera på de positiva delarna. Utgå från dina möjligheter och styrkor för att göra det du vill förändra. Acceptera och tillåt dina känslor och tankar. Det innebär inte att du alltid behöver låta känslan styra vad du gör eller inte gör. Skapa egna positiva förväntningar genom att göra det som du upplever positivt och samtidigt gör att du får ett bra liv.

Vidga ditt perspektiv när du tvekar inför en förändring
Du kanske tvekar inför att göra en förändring av dina vanor. Du är inte ensam! Innan vi bestämmer oss för något kan vi tveka och känna oss osäkra av olika skäl. Påminn dig om vad du är nöjd med och vad du har lyckats med tidigare. Fundera på vilka konsekvenser det får om du inte gör någon förändring och notera vilka hinder som du behöver ta dig an för att genomföra förändringen. Du kan se vilka fördelarna är och vad du vinner på att göra en förändring i din livsstil.

Sätt egna mål för dina matvanor och din motion.
Din motivation stärks genom att sätta upp positiva mål att uppnå. Att målen är positiva betyder att de är något du själv gör för att påverka din situation. Du gör målet SMART genom att ange det: Specifikt, Mätbart, Acceptabelt, Realistiskt och Tidsbestämt för dig. Tänk ut och skriv ner för att påminna dig själv vad, när och hur du ska bete dig för att nå ditt mål. Sist men inte minst: Hur kan du
belöna dig själv på vägen till ditt MÅL?