FIV

Hem › Digital inspiration!

Digital inspiration!

Föreläsningar för dig som önskar inspiration, kunskap och ökad motivation för att komma i gång med en förändring till hälsosamma mat- och rörelsevanor!

Om digital inspiration
Under de digitala föreläsningarna får du lära dig mer om de samband som finns mellan levnadsvanor och hälsa och möjlighet för reflektion och medvetenhet om vad du kan göra för att påverka din hälsa samt tips och inspiration från hälsokonsulenterna och från övriga deltagare. Föreläsningarna är kostnadsfria.

Fysisk aktivitet – kroppen är gjord för rörelse
17 april kl. 12.00–13.00
Hälsokonsulenter som föreläser: Anna Larsson och Monika Henner

Goda matvanor – hitta ditt sätt
25 april Kl. 12.00–13.00
Hälsokonsulenter som föreläser: Agnes Vigander och Daniel Rimfjäll

Välkommen med din anmälan!
info@friskvarden.org