FIV

Hem › Digital inspiration!

Digital inspiration!

Föreläsningar för dig som önskar inspiration, kunskap och ökad motivation
för att komma i gång med en förändring till hälsosamma mat- och rörelsevanor!

Om digital inspiration
Under de digitala föreläsningarna får du lära dig mer om de samband som
finns mellan levnadsvanor och hälsa och möjlighet för reflektion och medvetenhet
om vad du kan göra för att påverka din hälsa samt tips och inspiration från hälsokonsulenterna och från övriga deltagare. Föreläsningarna är kostnadsfria.

Under hösten erbjuder vi:

Goda matvanor – hitta ditt sätt
23 november kl. 12.00–13.00
Hälsokonsulenter som föreläser: Agnes Vigander och Frida Svensson.

Välkommen med din anmälan!
info@friskvarden.org