FIV

HemVi erbjuder › Konditionstest

Konditionstest

Konditionstest

Konditionstestet som du kommer att genomföra hos oss är ett submaximalt test, vilket innebär att det är mindre ansträngande än ett max-test. Målet är att få fram ett konditionsvärde som sedan följs upp vid nästa hälsosamtal. På så sätt kan du se hur din kondition utvecklas.

Så här går det till:

Under testet får du cykla cirka 6-7 minuter med en belastning som är an­passad efter dig. Under cykling­en följs din pulsutveckling med ett pulsband som du har på dig. Vid några tillfällen under cyklingen får du uppskatta din ansträngning med hjälp av en skala. När du cyklat klart beräknas din konditionsnivå.

Några saker att tänka på:

Avstå från att äta en större måltid de närmaste två timmarna innan besöket och undvik kaffe, nikotin och kraftig ansträngning timmen innan besöket. Rådgör med personen som du ska träffa om du är förkyld eller har en pågående infektion. Berätta om du använder några läkemedel. Om du vill, ha gärna lättare klädsel för cyklingen.

Kostnad:

Hälsosamtal med konditionstest 100 kr, uppföljande besök 100 kr. För mer information och bokning – kontakta din hälsokonsulent

 

Extraläsning!

2017 gjorde Sofia Johansson en intressant c-uppsats “Konditionstest för beteendeförändring: En studie om vilken betydelse konditionstestet hos Friskvården i Värmland kan ha för beteendeförändring”. Från sammanfattningen:

“Resultatet visade att några av intervjupersonerna ville genomföra konditionstestet för att få en aktuell bild av sin konditionsnivå. Andra menade att de genomförde testet av hälsoskäl. Det vill säga, för att få en bild av sin kondition och sätta den i perspektiv till deras hälsa. Resultatet visade också att samtliga intervjupersoner fann konditionstestet motiverande i sin beteendeförändring, men på olika sätt och i olika hög grad. Intervjupersonerna uppskattade att de via testet kunde få en tydlig bild av sin kondition. De menade att det gjorde det enklare att också se vilken utveckling som skett i takt med att de ändrade sina levnadsvanor. Några av intervjupersonerna menade också att de fann det motiverande att sträva efter att förbättra sitt testvärde till varje testtillfälle. Samtliga intervjupersoner ansåg dock att konditionstestet troligtvis inte påverkat deras motivation i lika hög grad om det inte genomfördes i samverkan med hälsosamtal. Detta för att de fyllde olika funktioner och kompletterade varandra. Konditionstestet upplevs av intervjupersonerna som ett nödvändigt komplement till hälsosamtal för att på bästa sätt motivera dem till att göra en beteendeförändring.”

Här kan du läsa hela uppsatsen!