FIV

HemVi erbjuder › Information till dig som fått ordination på fysisk aktivitet

Information till dig som fått ordination på fysisk aktivitet

Du har fått en ordination på fysisk aktivitet (FaR) och blivit kallad till friskvårdscentralen för ett hälsosamtal kring dina levnadsvanor mat och motion.

Samtalet utgår från din situation idag och vad du vill och kan göra för att förändra och skapa en god hälsa. Friskvårdscentralen kan också ge stöd och information om olika aktiviteter som finns i kommunen. Frågor som kan diskuteras med din friskvårdskonsulent är till exempel:

• Vilka mål vill jag uppnå för mina mat- och motionsvanor

• Vad kan jag göra själv för att stärka min hälsa genom mina mat- och motionsvanor

• Hur kan jag förändra mitt beteende kopplat till mat- och motionsvanorna?

• Hur stärker jag min egen motivation till förändring av levnadsvanorna?

Vid hälsosamtalet mäter vi också midjemåttet och beräknar BMI (kroppsmassan).

› Informationsblad om Hälsosamtalet

› Information om våra motionsgrupper