FIV

Hem › Sunne

Sunne

Kontakt

Hälsokonsulent
Mats Svärdsén, tel. 070-583 96 89 eller 0565-16237
E-post: mats.svardsen@sunne.se

Besöksadress:
Begvägen 8
Fysioterapimottagningen
Vårdcentralen Sunne

Postadress:
Sunne FVC
1. Fritidskontoret
686 80 SUNNE
Fax 0565-160 01

› Motionsgrupper våren 2022

Välkommen till vår friskvårdscentral. Till oss kan du komma när du vill få stöd att förändra dina matvanor och motionsvanor. Du kan själv ta kontakt med hälsokonsulenten eller få en kallelse när du ordinerats fysisk aktivitet (FaR). Du kan också anmäla dig till våra motionsgrupper.

VI KAN ERBJUDA DIG!

Hälsosamtal

Samtalet utgår från din situation idag och vad du vill och kan göra för att förändra och skapa en god hälsa. I hälsosamtalet ingår ett konditionstest.
Kostnad: 100 kr

Konditionstest

Du kan även komma till din friskvårdscentral för enbart ett konditionstest.
Kostnad: 100 kr.

 Motionsverksamheten

Utifrån rådande restriktioner pga av pandemin, så avvaktar vi start av
motionsverksamhet vårterminen 2022. Mer information kommer så snart nya besked finns.

Vårens motionsverksamhet startar  (info kommer). Ingen aktivitet vid röda dagar. Till våra motionsgrupper krävs ingen föranmälan och vi har löpande intag under hela terminen.

Terminsavgifter
En motionsaktivitet i veckan: 550 kr per termin,
Två eller flera motionsaktiviteter i veckan: 700 kr per termin.
För dig som har fått ett FaR och varit på ett hälsosamtal kostar
första terminen 350 kr för en eller flera aktiviteter.